Examensarbete från VA-teknik Södra har fått pris

DoraDora Stefansdottir har fått Rambölls pris för bästa examensarbete inom VA-teknik 2015 för sitt arbete Manometric method for evaluation of anammox activity in mainstream anammox at Sjölunda WWTP. Motiveringen för priset är att det är ett välgjort arbete i ett mycket aktuellt ämne skrivet med god struktur och med ett bra språk som gör det lätt att ”hänga med” i texten. De tydliga bilderna, figurerna och tabellerna kompletterar texten mycket bra. Denna studie bidrar till allmännyttan gällande utvecklingen av anammoxprocessen för en mer energieffektiv avloppsvattenrening.

© VA-Teknik Södra