Stort intresse för VA-teknik Södras planeringsdagar 2018

40 medlemmar i VA-teknik Södra träffades under två intensiva arbetsdagar i april. Platsen för dagarna var även i år Margretetorps Gästgifvaregård och de vackra omgivningarna inbjöd till agendans ”promenera och diskutera”. Engagemanget i diskussionerna och fokusgruppsarbetet var stort och många idéer kring den kommande projektperiodens ansökan kläcktes. Dag 1 inleddes med att Karin Jönsson från LTH, klusterledare, hälsade alla välkomna. Karin och Britt-Marie Wilén från Chalmers gjorde därefter en resumé över det gångna årets projekt och aktiviteter vid LTH och Chalmers. Den följdes av ett antal 5-minuterspresentationer av olika forskningsprojekt. De tre fokusgruppledarna, Britt-Marie Wilén från Chalmers, Marinette Hagman från Sweden Water Research och Ann Mattsson från Gryaab, tog därefter tag i sina respektive fokusgruppers diskussioner kring nya idéer och projekt. Dagen avslutades med en gemensam middag. Dag 2 inleddes med att Ann Mattsson presenterade ”Processbänken”, en kombinerad utbildning och benchmarking för processingenjörer, som är en idé för den kommande ansökan. Diskussionerna fortsatte sedan i fokusgrupperna och gruppledarna presenterade därefter gruppernas idéer kring nya projekt inför den kommande periodens arbete. Efter ännu en god lunch var planeringsdagarna till ända för det här året. År 2019 hålls planeringsdagarna 8–9/5!

Foto: Salar Haghighatafshar

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.