Projektet Effektiv Luftning på Svenska Avloppsreningsverk (ELSA) avslutades nyligen. Resultatet är en rapport som kan bidra till att höja kunskapsnivån kring luftningen i VA-branschen. Välkommen på slutseminarium i Göteborg eller Stockholm där projektet presenterar de viktigaste delarna av innehåll och slutsatser från rapporten. För mer info och anmälan klicka på den här länken.

Göteborg
Måndagen den 27 april kl. 13:00-16:00 Plats: Gryaab AB på Norra Fågelrovägen 3 i Göteborg

Stockholm
Måndagen den 4 maj kl. 13:00-16:00 Plats: Varim på Storgatan 5 i Stockholm

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.