Nytt projekt om konsekvenser av ny slambehandlingsteknik

I ett nytt projekt på VA-teknik, LTH, undersöks om införandet av förgasning som ny slambehandlingsteknik ger konsekvenser för kvävereningsprocesserna på våra kommunala avloppsreningsverk i form av nitrifikationshämning. Projektet genomförs i samarbete med de fullskaleanläggningar som besöktes under studieresan till slamförgasningsanläggningarna i Tyskland. Ansvarig på LTH för projektet är Karin Jönsson. Projektet förväntas vara slutfört sommaren 2018.

© VA-Teknik Södra