Augustenborg på FoI-konferensen om Hållbar Dagvattenhantering

Salar Haghighatafshar (VA-teknik, LTH) och Maria Roldin (DHI Sverige) kommer tillsammans med Johanna Sörensen (TVRL, LTH) att hålla en gemensam presentation på Svenskt Vattens Forsknings- och Innovationskonferens om Hållbar dagvattenhantering (31 nov – 1 dec 2016, Stockholm). Föredraget kommer att handla om den effekt som uppgraderingen av dagvattenhanteringssystemen i Augustenborg till öppna system hade under skyfallet den 31 augusti 2014. Mer om konferensen och programmet kan läsas här.

© VA-Teknik Södra