Augustenborg på FoI-konferensen om Hållbar Dagvattenhantering

Salar Haghighatafshar (VA-teknik, LTH) och Maria Roldin (DHI Sverige) kommer tillsammans med Johanna Sörensen (TVRL, LTH) att hålla en gemensam presentation på Svenskt Vattens Forsknings- och Innovationskonferens om Hållbar dagvattenhantering (31 nov – 1 dec 2016, Stockholm). Föredraget kommer att handla om den effekt som uppgraderingen av dagvattenhanteringssystemen i Augustenborg till öppna system hade under skyfallet den 31 augusti 2014. Mer om konferensen och programmet kan läsas här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.