Workshop med Hallands Länsstyrelse – läkemedelsrester och mikroföroreningar i avloppsvatten

HallandVA-teknik södra höll den 22:a maj en workshop tillsammans med Hallands Länsstyrelse kring läkemedelsrester och mikroföroreningar i avloppsvatten. Frågor som kommande krav, tekniker för reduktion av oönskade ämnen och implementering av ramdirektivet för vatten i Sverige belystes på olika sätt.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.