Workshop med Hallands Länsstyrelse – läkemedelsrester och mikroföroreningar i avloppsvatten

HallandVA-teknik södra höll den 22:a maj en workshop tillsammans med Hallands Länsstyrelse kring läkemedelsrester och mikroföroreningar i avloppsvatten. Frågor som kommande krav, tekniker för reduktion av oönskade ämnen och implementering av ramdirektivet för vatten i Sverige belystes på olika sätt.

© VA-Teknik Södra