Marinette Hagman har tilldelats Avlopp & Kretsloppspriset 2018

Årets pris gick till Helsingborgs Stad och NSVA där Marinette Hagman är forsknings- och utvecklingsansvarig. De tilldelas priset för H+ som är Helsingborgs största stadsförnyelseprojekt i modern tid. Projektet handlar om att omvandla de fyra stadsdelarna i södra delen av Helsingborg till områden med tydlig miljöprofil. Här kommer att finnas 5 000 bostäder samt kontorslokaler, restauranger och affärer. Alla kommer att vara anslutna till ett unikt avloppssystem där avfallet används som råvara för att producera biogas och växtnäring.

–Med projektet H+ är Helsingborgs stad, Nordvästra Skånes Vatten och Avfall (NSVA) och Marinette Hagman stora inspiratörer för framtidens kretsloppsanpassade avloppssystem! De utvecklar och sprider dessutom viktig kunskap om hur kommunala och privata aktörer kan samarbeta för att bygga och driva sådana system, säger juryns ordförande Håkan Jönsson, professor i kretsloppsteknik vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Läs mer här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.