VA-teknik Södra bidrar till IWA-konferens, 6-9 september, 2015, Prag

VA-teknik Södra kommer att bidra till The 12th IWA Specialised Conference on Design, Operation and Economics of Large Wastewater Treatment Plants genom att presentera följande forskningsresultat. Konferensen kommer att hållas den 6-9 september 2015 i Prag, Tjeckien.

–          Wilén, B.-M., Cimbritz, M., Pettersson, T.Jr., Mattsson, A., Large Scale Filtration – results and experiences from the discfilter plant at the Rya WWTP in Sweden (Muntlig presentation).

–          Mattsson, A., Wilén, B.-M., Molander, C., I’Ons, D., Hydraulic Loadings of Large Swedish WWTPs – key performance indicators and consequences (Poster presentation).

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.