Elin Ossiansson ny doktorand

Elin Ossiansson är processingenjör på VA SYD, och sedan oktober industridoktorand vid Chalmers. Hon ska forska om aerobt granulärt slam (AGS) i projektet AGNES III. Forskningsarbetet omfattar uppbyggnad och drift av en pilotanläggning på Sjölunda avloppsreningsverk med för- och efterfiltrering, AGS och möjlighet till fosforåtervinning. Läs mer om AGNES III.

© VA-Teknik Södra