Fredrik Stenström disputerar 17 november – Välkommen till LTH!

Fredrik Stenström, industridoktorand på VA-ingenjörerna AB, försvarar sin doktorsavhandling med titeln ”Risk of nitrous oxide emissions and potential of bioaugmentation when treating digester supernatant via nitrification-denitrification” den 17 november kl 13.00 i sal KC:B (Kemicentrum, LTH, Lund). Opponent vid disputationen är Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin, Ruhrverband, och i betygsnämnden finns professor Sara Hallin, SLU, docent Monica Odlare, Mälardalens högskola och civ. ing. Andreas Thunberg, Käppalaförbundet. Opponent är Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin, Ruhrverband. Avhandlingen finns att ladda ner här.

 

 

© VA-Teknik Södra