Frank Lipnizki ny professor inom membranteknologi på LTH

Frank Lipnizki är nu anställd som professor på Institutionen för Kemiteknik, LTH inom membranteknologi. Han kommer under sitt arbete att samarbeta med VA-teknik rörande forskning och tillämning av membraner inom VA-branschen med avseende på rening av avloppsvatten.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.