Nya projekt

  • Karin Björklund på WET (Chalmers) har fått sammanlagt 230 000 kr i anslag från J. Gust. Richert stiftelse och Ollie och Elof Ericssons Stiftelse för studien ”Avskiljning av organiska föroreningar i dagvattendammar”. Provtagning av inkommande och utgående vatten, sediment och biofilm i Järnbrott dagvattendamm i Göteborg kommer att påbörjas under hösten 2016 och fortsätta under våren 2017. Om någon är intresserad av att provta vatten eller sediment i Järnbrott i samband med våra provtagningar, går det bra att kontakta Karin på karin.bjorklund@chalmers.se.
  • Lena Blom (adjungerad professor på WET) samt David I’Ons vid Gryaab AB har som part i ett större VINNOVA-finansierat projekt erhållit pengar för projektet: Testbädd för fördröjning och rening av dagvatten. Projektet kommer att genomföras i anslutning till HSB Living Lab. För information, kontakta Lena Blom (lena.blom@kretsloppochvatten.goteborg.se)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.