Filip Nilsson försvarade sin licentiatavhandling

Filips nyhet_mindre storlekIndustridoktoranden Filip Nilsson försvarade sin licentiatavhandling Application of Ozone in Wastewater Treatment – For Mitigation of Filamentous Bulking Sludge & Reduction of Pharmaceutical Discharge fredagen den 4 december 2015. Opponent vid seminariet var Dr. Sofia Andersson från Stockholm Vatten. Huvudhandledare är docent Karin Jönsson och biträdande handledare är Dr. Åsa Davidsson samt Arash Golshenas och Erling Eriksen, teknisk chef respektive styrelseordförande på Primozone Production AB. Hela avhandlingen finns här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.