Filip Nilsson försvarade sin licentiatavhandling

Filips nyhet_mindre storlekIndustridoktoranden Filip Nilsson försvarade sin licentiatavhandling Application of Ozone in Wastewater Treatment – For Mitigation of Filamentous Bulking Sludge & Reduction of Pharmaceutical Discharge fredagen den 4 december 2015. Opponent vid seminariet var Dr. Sofia Andersson från Stockholm Vatten. Huvudhandledare är docent Karin Jönsson och biträdande handledare är Dr. Åsa Davidsson samt Arash Golshenas och Erling Eriksen, teknisk chef respektive styrelseordförande på Primozone Production AB. Hela avhandlingen finns här.

© VA-Teknik Södra