Rapporten ”Avgasning av slam för ökad reningskapacitet och förbättrade slamegenskaper” är nu publicerad av Svenskt Vatten

SVU-rapport_2013-23I detta projekt har en testmetod utvecklats för att utvärdera effekten av avgasning av slam med vakuum. Effekten på slamegenskaper som bland annat   slamvolym, sjunkhastighet har testas för olika slam på utvalda reningsverk i Sverige. Testerna genomfördes i laboratorieskala och är en inledande studie för att utvärdera möjligheter till förbättrade slamegenskaper. Du kan läsa mer om projektet  här .

Projektet har varit ett  samarbete mellan

  • Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA)
  • Lunds tekniska högskola
  • Chalmers tekniska högskola
  • Käppalaförbundet
  • Stockholm Vatten AB
  • SWECO Environment AB
  • VA SYD

 

© VA-Teknik Södra