Fredrik Stenström disputerar 17 november

Fredrik Stenström, industridoktorand på VA-ingenjörerna AB, försvarar sin doktorsavhandling med titeln ”Risk of nitrous oxide emissions and potential of bioaugmentation when treating digester supernatant via nitrification-denitrification” den 17 november kl 13.00 i sal KC:B (Kemicentrum, LTH, Lund). Opponent vid disputationen är Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin, Ruhrverband, och i betygsnämnden finns professor Sara Hallin, SLU, docent Monica Odlare, Mälardalens högskola och civ. ing. Andreas Thunberg, Käppalaförbundet. Läs den populärvetenskapliga sammanfattningen av avhandlingen här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.