Fredrik Stenström, industridoktorand på VA-ingenjörerna AB, försvarar sin doktorsavhandling med titeln ”Risk of nitrous oxide emissions and potential of bioaugmentation when treating digester supernatant via nitrification-denitrification” den 17 november kl 13.00 i sal KC:B (Kemicentrum, LTH, Lund). Opponent vid disputationen är Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin, Ruhrverband, och i betygsnämnden finns professor Sara Hallin, SLU, docent Monica Odlare, Mälardalens högskola och civ. ing. Andreas Thunberg, Käppalaförbundet. Läs den populärvetenskapliga sammanfattningen av avhandlingen här.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.