Två nya projekt – flödesmätning av gråvatten och vilka mikroorganismer finns i rötkammare

Stina Karlssons projektanställning förlängs med 6 månader. Stina kommer att dels arbetamed ett projekt tillsammans med NSVA där flödesmätare för gråvatten ska testas och utvärderas. En testrigg med flödesmätare och rörinstallation kommer sättas upp i apparathallen på Kemicentrum i början av året. Dels kommer hon att i början av året samla in prover från rötkammare på avloppsreningsverk i södra Sverige. Proverna kommer sedan att analyseras på Aalborgs Universitet, Danmark, där resultaten kommer bli en del av databasen ”the Global Database of Microbes in Anaerobic Digesters” som håller på att byggas upp.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.