Stina Karlssons projektanställning förlängs med 6 månader. Stina kommer att dels arbetamed ett projekt tillsammans med NSVA där flödesmätare för gråvatten ska testas och utvärderas. En testrigg med flödesmätare och rörinstallation kommer sättas upp i apparathallen på Kemicentrum i början av året. Dels kommer hon att i början av året samla in prover från rötkammare på avloppsreningsverk i södra Sverige. Proverna kommer sedan att analyseras på Aalborgs Universitet, Danmark, där resultaten kommer bli en del av databasen ”the Global Database of Microbes in Anaerobic Digesters” som håller på att byggas upp.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.