VA-teknik Södras planeringsdagar 8–9 maj i Margretetorp

Även i år samlades representanter från VA-teknik Södras medlemmar till två intensiva och roliga dagar på Margretetorps Gästgifvaregård. På programmets första dag stod bland annat en presentation av slutrapporten för FAS III där några av klustrets viktigare projekt återfinns. Åtta kort-korta presentationer framfördes sedan av forskare från olika aktuella områden. Under nästa punkt diskuterades i smågrupper, under en promenad, VA-teknik Södras fokusgruppers inriktning och fokusering under det kommande året. Resultaten presenterades sedan av fokusgruppsansvariga under den andra dagens första punkt.

Därefter följde en kort presentation av projektet processbänken, ett projekt som under 2020 ska fyllas med erfarenheter och kunskaper från vitt skilda problemlösningar. En pilot i Göteborg inom projektet Future City Flow demonstrerades. Här har automatiska, digitala beräkningsrutiner för nyckeltal som visar avloppsnätets tillstånd utarbetats.

Systemperspektiv: Hur saker och ting hänger ihop och hur får vi in systemperspektivet i våra projekt? stod sedan på programmet. Diskussion kring tillskottsvatten – bräddning – smittspridning och hur lösningar kring detta kan se ut skedde i smågrupper och presenterades sedan via en mentimeter-sammanställning.

2019-års planeringsdagar avslutades efter det med att datum för 2020-års planeringsdagar fastställdes.

Alla medlemmar hälsas välkomna 20–21 april 2020 till Margretetorps Gästgifvaregård och VA-teknik Södras Planeringsdagar.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.