Seminarium om reduktion av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar, 17 mars

Ett av de projekt som förra året beviljades medel från Havs- och vattenmyndigheten utgår från VA-teknik Södra (mer om projektet kan läsas här). Den 17:e mars hålls ett seminarium då vi berättar mer om projektet och de pilotförsök som genomförts.  Vi får också en inblick i några av de andra projekten. Reservera dagen och kom till Öresundsverket i Helsingborg.

Läs mer om seminarieprogrammet och anmälan här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.