Ett av de projekt som förra året beviljades medel från Havs- och vattenmyndigheten utgår från VA-teknik Södra (mer om projektet kan läsas här). Den 17:e mars hålls ett seminarium då vi berättar mer om projektet och de pilotförsök som genomförts.  Vi får också en inblick i några av de andra projekten. Reservera dagen och kom till Öresundsverket i Helsingborg.

Läs mer om seminarieprogrammet och anmälan här.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.