Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten

Projektets övergripande mål är utveckling av reningsprocesser avsedda för reduktion av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föreningar på befintliga kommunala avloppsreningsverk.

Inom ramen för projektet ska reningseffektiviteten för läkemedelsrester, ramdirektivets prioriterade substanser och andra svårnedbrytbara ämnen studeras. Försök genomförs med ozon och aktivt kol. Teknik utvärderas utifrån substansreduktion, reduktion av ekotoxikologiska effekter och implementeringsmöjligheter vid svenska reningsverk. Analysen omfattar processmässiga överväganden, krav på eventuell efterbehandling och lösning av olika driftsfrågor.

Projektet genomförs i fyra faser:

  1. Försöksplanering och pilotförsök med ozon (höst och vinter 2014).
  2. Fortsatta pilotförsök med ozon och etablering av pilotförsök med aktivt kol. Utvärdering av om reduktion av olika substanser också leder till motsvarande reduktion i ekotoxikologisk effekt. Denna fas förväntas pågå under 2015 och 2016.
  3. Anpassning av metoderna till befintliga svenska reningsverk (2016).
  4. Rapportering och sammanställning av tekniska och ekonomiska förutsättningar för etablering i fullskala (vår och sommar 2017).

Projektets första fas utgör en fristående del som rapporteras direkt efter genomförandet. Resultaten i fas 1 ligger sedan till grund för fortsatt arbete och skapar förutsättningar för det fördjupade arbetet i nästkommande faser som genomförs förutsatt att ytterligare medel beviljas från Hav- och Vattenmyndigheten.

Med utgångspunkt i det etablerade högskoleprogrammet VA-teknik södra, genomförs projektet i samarbete mellan Gryaab, Göteborg Stad, NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp), VA SYD, LTH (Lunds tekniska högskola), Sweden Water Research AB, Sweco Environment och Primozone AB.

Projekt titel: Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten
Projektledare: Michael Cimbritz
Organisation: Lunds tekniska högskola
Adress: Getingevägen 60, Lund
Telefon: 46 (0)46 222 8649
E-post: michael.cimbritz@chemeng.lth.se
 
Tidplan: Fas 1, juli 2014- feb 2015
Total projektbudget: Fas 1, 2 947 360 kr
Finansiär: Hav- och vattenmyndigheten

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.