VA-teknik vid LTH tar del i ett VINNOVA-projekt

VA-teknik vid LTH kommer att delta i fortsättningen av projektet ”Den varma och rena staden” som delfinansieras av VINNOVA. Lunds kommun står som bidragsmottagaren och Markus Paulsson ska leda projektet. Projektet skall utveckla ny teknik, kombinera samt applicera olika metoder för att förbättra avloppsvattenreningen. Samtidigt framställs produkter som rent vatten, biogas, algprodukter och användbara näringsämnen. Användandet av spillvärme från industrier, nya typer av membran och odling av alger möjliggör bättre metoder än vid konventionell avloppsrening.

Två koncept för avloppvattensrening har tagits fram i initieringsprojektet, vilka kommer att testas och utvärderas. Koncepten är ´energipositiv rening´ och ´kompakt rening´. En systemanalys av resultaten kommer också att göras för att beräkna drift-, ekonomi- och miljökonsekvenserna på hela reningsverk och för att undersöka möjligheten till systemintegration i befintliga reningsverk samt effekter på energisystemen.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.