VA-teknik, LTH, har ett bra samarbete med Aalborg universitet i Danmark och den grupp som forskar på mikrobiell karaktärisering av mikrober inom biologisk avloppsvattenrening och rötning (Center for Microbial Communities lett av professor Per Halkjær Nielsen). Som en del av samarbetet hjälper vi dem nu med att samla in prover från rötkammare på reningsverk i Sverige. Vi söker därför intresserade bland VA-teknik Södras medlemmar med reningsverk, vilka vill bidra till databasen genom att vi får komma ut och hämta prover från reningsverkets rötkammare vid ett tillfälle i början av 2019! Läs mer här och kontakta Åsa Davidsson, asa.davidsson@chemeng.lth.se (046-222 95 57).

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.