Ny SVU-rapport om rejektvattenbehandling

Strängare reningskrav för kväve är att vänta vid flera reningsverk i Sverige och med rejektvattnets höga kvävekoncentration kan separat rening av detta utgöra ett viktigt komplement för den totala kvävereduktionen på avloppsreningsverk. I rapporten ”Rejektvatten-behandling – en kunskapssammanställning” ges en överblick över en rad olika metoder för rejektvatten-behandling. Rapporten som kan laddas ner här är skriven av Fredrik Stenström, Jes la Cour Jansen, Anneli Andersson Chan, Magnus Eliasson, Ylva Eriksson, Anne-Kari Marsteng, Robert Sehlén och Gunnar Thelin.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.