Sara och Helena_1Helena Parment och Sara Johansson har fått Rambölls pris för bästa examensarbete inom VA-teknik 2014 för sitt arbete Nitrifikationshämning i tvätteriavloppsvatten. Motiveringen för priset är att arbetet tar upp ett mycket viktigt och aktuellt ämne som undersökts på ett utomordentligt noggrant och systematiskt sätt. Arbetet är redovisat på ett mycket tydligt och lättförståeligt sätt. Det spännande resultatet visar att det går att hitta ”bovarna” och att det går att åtgärda problemet med en kreativ lösning.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.