Examensarbete från VA-teknik Södra har fått pris

Sara och Helena_1Helena Parment och Sara Johansson har fått Rambölls pris för bästa examensarbete inom VA-teknik 2014 för sitt arbete Nitrifikationshämning i tvätteriavloppsvatten. Motiveringen för priset är att arbetet tar upp ett mycket viktigt och aktuellt ämne som undersökts på ett utomordentligt noggrant och systematiskt sätt. Arbetet är redovisat på ett mycket tydligt och lättförståeligt sätt. Det spännande resultatet visar att det går att hitta ”bovarna” och att det går att åtgärda problemet med en kreativ lösning.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.