Nytt projekt: Nedbrytnig av läkemedel i aktivslam- och biofilmsprocesser

Stina Karlsson kommer inom detta projekt, på VA-teknik i Lund, att göra inledande studier med hjälp av scintillationsräknare. Under tre månader hösten 2018 kommer hon att ta fram riskbedömningar och göra inledande nedbrytningsförsök med läkemedlen diklofenak, ibuprofen och naproxen i aktivslam- och biofilmsprocesser. Läs mer här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.