Stina Karlsson kommer inom detta projekt, på VA-teknik i Lund, att göra inledande studier med hjälp av scintillationsräknare. Under tre månader hösten 2018 kommer hon att ta fram riskbedömningar och göra inledande nedbrytningsförsök med läkemedlen diklofenak, ibuprofen och naproxen i aktivslam- och biofilmsprocesser. Läs mer här.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.