Seminariet “Partikelfritt – Framtidens melodi?” hölls på LTH

Fokusgruppen Framtidens avloppsvattenrening (VA-teknik Södra)och VA-teknik, LTH anordnade seminariet ”Partikelfritt – Framtidens melodi?” i vilket följande föredrag presenterades:

© VA-Teknik Södra