Nationella konferensen Avlopp & Miljö hölls i Linköping 31/1–1/2 2018. Från VA-teknik Södra deltog många intressanta talare, bl.a. Regine Ullman, Kalmar Watten; Marinette Hagman och Pär Gustafsson, NSVA; Michael Cimbritz och Maja Ekblad (bilden), LTH; Doug Lumley, Gryaab. Läs mer om konferensen här

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.