Avlopp & Miljö i Linköping 31/1-1/2 2018 #NAM18

Nationella konferensen Avlopp & Miljö hölls i Linköping 31/1–1/2 2018. Från VA-teknik Södra deltog många intressanta talare, bl.a. Regine Ullman, Kalmar Watten; Marinette Hagman och Pär Gustafsson, NSVA; Michael Cimbritz och Maja Ekblad (bilden), LTH; Doug Lumley, Gryaab. Läs mer om konferensen här

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.