Seminarium om reduktion av läkemedelsrester hölls den 17 mars på Öresundsverket

Läkemedelsseminariet_17 mars 2015_webSeminarium om reduktion av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar hölls den 17 mars på Öresundsverket med ca 50 deltagare från olika delar av branschen. Seminariet inleddes av Margaretha Lundin Unger från Havs- och vattenmyndigheten vilken är huvudfinansiären för projekten. Sedan presenterades senaste resultat från olika projekt inom rening av läkemedelsrester och bekämpningsmedel. Seminariet avslutades genom en gemensam diskussion kring eventuella utsläppskrav på läkemedelsrester och andra mikroföroreningar samt framtidens reningsprocesser i det svenska sammanhanget. Ni kan kontakta Michael Cimbritz om ni är intresserad av mer information.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.