Presentation för Öresunds Vattenvårdsförbund – rening av läkemedelsrester

Michael Cimbritz och Marinette Hagman pratade om rening av läkemedelsrester och mikroföroreningar från avloppsvatten för åhörare på Öresunds Vattenvårdsförbunds årsmöte i Malmö den 25:e maj.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.