MACRO höll slutkonferens i Stockholm

Hamse Kjerstadius, NSVA, och Alexander Betsholtz, VA-teknik LTH, på Macros slutkonferens

Macro höll sin slutkonferens i Stockholm 27 november, där bland andra LTH, NSVA och Sweden Water Research deltog. Förutom redovisningar av projektresultat innehöll konferensen föredrag om europeiska storskaliga källsorteringsprojekt i Hamburg och Amsterdam samt intressanta paneldiskussioner om nyttan med framtida avloppssystem och styrmedel mot cirkulära systemlösningar. Läs mer om Macro här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.