Hamse Kjerstadius, NSVA, och Alexander Betsholtz, VA-teknik LTH, på Macros slutkonferens

Macro höll sin slutkonferens i Stockholm 27 november, där bland andra LTH, NSVA och Sweden Water Research deltog. Förutom redovisningar av projektresultat innehöll konferensen föredrag om europeiska storskaliga källsorteringsprojekt i Hamburg och Amsterdam samt intressanta paneldiskussioner om nyttan med framtida avloppssystem och styrmedel mot cirkulära systemlösningar. Läs mer om Macro här.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.