MACRO höll slutkonferens i Stockholm

Hamse Kjerstadius, NSVA, och Alexander Betsholtz, VA-teknik LTH, på Macros slutkonferens

Macro höll sin slutkonferens i Stockholm 27 november, där bland andra LTH, NSVA och Sweden Water Research deltog. Förutom redovisningar av projektresultat innehöll konferensen föredrag om europeiska storskaliga källsorteringsprojekt i Hamburg och Amsterdam samt intressanta paneldiskussioner om nyttan med framtida avloppssystem och styrmedel mot cirkulära systemlösningar. Läs mer om Macro här.

© VA-Teknik Södra