Projektet MACROs slutkonferens

MACRO är ett Vinnova-finansierat projekt som utvecklar kunskap om hur man kan öka återvinning av resurser ur avloppsvatten genom källsortering. MACRO, som står för MAt i Cirkulära RObusta system (läs mer här), där LTH, NSVA och Sweden Water Research tillsammans med 15 andra parter deltagit, har slutkonferens i Stockholm den 27 november. Anmälan görs senast 12 november 2018 eller när seminariet är fullbokat så vänta inte! Läs mer om slutkonferensens program och gör anmälan här

© VA-Teknik Södra