Projektet MACROs slutkonferens

MACRO är ett Vinnova-finansierat projekt som utvecklar kunskap om hur man kan öka återvinning av resurser ur avloppsvatten genom källsortering. MACRO, som står för MAt i Cirkulära RObusta system (läs mer här), där LTH, NSVA och Sweden Water Research tillsammans med 15 andra parter deltagit, har slutkonferens i Stockholm den 27 november. Anmälan görs senast 12 november 2018 eller när seminariet är fullbokat så vänta inte! Läs mer om slutkonferensens program och gör anmälan här

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.