VA-teknik Södra tillsammans med andra aktörer medverkar i projektet RECO LAB. Vinnova har beviljat närmare fyra miljoner i bidrag för projektet som ska byggas på Öresundsverket i Helsingborg. Det är en testbädd inom vatten, avlopp och matavfall som kan bidra till att utveckla det nya systemet för insamling och hantering av mat- och toalettavfallet som ska införas i H+ området i Helsingborg. Testbädden ska vara klar 2019.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.