Rapporter

Microplastics

Microplastics

Report from an IWA Sweden conference and workshop in Malmö, November 8-9, 2017. Författare Susanne Tumlin från Gryaab och moderator under de två dagarna. I rapporten sammanfattas konferensen och den workshop som hölls dag två. Konferensen anordnades av Sweden Water Research,…

© VA-Teknik Södra