Rapporter

Microplastics

Microplastics

Report from an IWA Sweden conference and workshop in Malmö, November 8-9, 2017. Författare Susanne Tumlin från Gryaab och moderator under de två dagarna. I rapporten sammanfattas konferensen och den workshop som hölls dag två. Konferensen anordnades av Sweden Water Research,…

Rening från läkemedelsrester och andra mikroföroreningar – En kunskapssammanställning

Rening från läkemedelsrester och andra mikroföroreningar – En kunskapssammanställning

Michael Cimbritz, Susanne Tumlin, Marinette Hagman, Ivelina Dimitrova, Gerly Hey, Maria Mases, Niclas Åstrand, Jes la Cour Jansen, 2016. Sammanfattning Rapporten presenterar processlösningar och erfarenheter från olika fullskaleanläggningar för avancerad rening från läkemedelsrester och andra organiska mikroföroreningar. Sammanställningen har gjorts av…

THX2RKLM