Microplastics

Report from an IWA Sweden conference and workshop in Malmö, November 8-9, 2017. Författare Susanne Tumlin från Gryaab och moderator under de två dagarna. I rapporten sammanfattas konferensen och den workshop som hölls dag två. Konferensen anordnades av Sweden Water Research, IWA Sverige, Havs- och vattenmyndigheten och Svenskt Vatten.

In recent years, microplastics in the environment has become an issue of growing concern. At the same time, the knowledge about sources and effects of microplastics is very limited, and thus a field with increasing research activity. This includes methods for analysis of microplastics, which are associated with considerable difficulties and not yet possible to standardise.

Läs hela rapporten här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.