Reseberättelse från studieresa i Tyskland till reningsverk med termisk slamförgasning

Tobias Hey, Thomas Koch, Jes la Cour Jansen (2017).

De två första fullskaleanläggningarna i kommersiell drift för förgasning av slam från avloppsreningsverk finns i Tyskland. Genom att ta del av erfarenheter från dessa kan värdefulla kunskaper överföras till Sverige och Danmark.
Studieresan utgör en beskrivning av dessa två anläggningar, vilka är de enda i världen som drivs med termisk förgasning av slam på kommunala avloppsreningsverk, samt återger ett besök hos företaget Sülzle Kopf Syngas som har utvecklat teknologin. Studieresan ska ses i samband med projektet Termisk förgasning av slam – en utvärdering av existerande teknik som utförs av VA-teknik vid Institutionen för kemiteknik, LTH, inom ramen för Svenskt Vattens högskolekluster VA-teknik Södra.

Läs hela rapporten här

© VA-Teknik Södra