Nyheter från VA-teknik Södra

Stina Karlsson ny projektassistent

Stina Karlsson ny projektassistent

Stina Karlsson är under hösten 2018 anställd som projektassistent vid VA-teknik Södra för att arbeta med mikroföroreningar. Hon kommer bland annat att arbeta med den nya scintillatorn och bidra till utveckling av metoder för att analysera nedbrytningsvägar för olika ämnen. 

Elin Ossiansson ny doktorand

Elin Ossiansson ny doktorand

Elin Ossiansson är processingenjör på VA SYD, och sedan oktober industridoktorand vid Chalmers. Hon ska forska om aerobt granulärt slam (AGS) i projektet AGNES III. Forskningsarbetet omfattar uppbyggnad och drift av en pilotanläggning på Sjölunda avloppsreningsverk med för- och efterfiltrering, AGS och…

Sofia Högstrand ny doktorand

Sofia Högstrand ny doktorand

Sofia Högstrand är sedan september anställdpå VA-teknik vid Institutionen för kemiteknik, LTH. Hon kommer framför allt att arbeta inom projektet LIWE LIFE. Hennes fokusområden är biologisk fosforavskiljning, struvitfällning samt sidoströmshydrolys och kombinationen av dessa processer. Läs mer om LIWE LIFE…

Nu startar BioFiAN – ett nätverk kring biofilmsprocesser

Nu startar BioFiAN – ett nätverk kring biofilmsprocesser

BioFilmsAnvändarNätverket (BioFiAN) är ett VA-teknik Södra och AnoxKaldnes-initierat nätverk för användare (processingenjörer/processinriktade driftstekniker) av biofilmsprocesser (MBBR/IFAS) på Svenska kommunala reningsverk. Vill du vara med? BioFiAN ses på Ryaverket den 3:e Oktober 2018. Mer information här. Anmälan görs till maria.piculell@anoxkaldnes.com senast…

THX2RKLM