Nyheter från VA-teknik Södra

Optimering av bio-P-processen vid Västra strandens avloppsreningsverk i Halmstad

Student(er) Amanda Eriksson Handledare Karin Jönsson, LTH. Bitr. handl. Lars-Gunnar Johansson, LBVA Examinator Per Falås Projektperiod Jan 2018- maj 2018 Förlagt vid Avdelningen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik vid Institutionen för kemiteknik, LTH, samt Västra strandens avloppsreningsverk i Halmstad Under sommaren 2015 försämrades den…

Klimatsäker stad

Klimatsäker stad

Under temat Klimatsäker stad skriver Henrik Aspegren, VA-teknik Södras ordförande, i LTH-Nytt, nr 2 2017, om att närheten till vatten är en värdehöjare för bostäder men att vatten också kan vara ett problem för staden. Tillsammans med tre andra LTH-forskare…

Filip Nilsson disputerade den 2 februari 2018

Filip Nilsson disputerade den 2 februari 2018

Fredagen den 2 februari 2018 försvarade Filip Nilsson sin doktorsavhandling med titeln ”Application of ozone in wastewater treatment – Oxidation of pharmaceuticals and filamentous bulking sludge”. Filip har skrivit sin doktorsavhandling som industridoktorand på företaget Primozone Production AB. Opponent vid…

THX2RKLM