Nyheter från VA-teknik Södra

Filip Nilsson disputerar den 2 februari 2018

Filip Nilsson disputerar den 2 februari 2018

  Fredagen den 2 februari 2018 kl. 13.15, sal KC:A, LTH, försvarar Filip Nilsson sin doktorsavhandling med titeln ”Application of ozone in wastewater treatment – Oxidation of pharmaceuticals and filamentous bulking sludge”. Filip är industridoktorand från företaget Primozone Production AB.…

Bio-P-nätverket träffades i Lund

Bio-P-nätverket träffades i Lund

Den 24–25 oktober träffades 40 deltagare från Bio-P-nätverket i Lund för att lyssna på presentationer, utbyta erfarenheter och diskutera frågeställningar kring biologisk fosforavskiljning och hydrolys. På agendan fanns allt från granuler, biofilm och modellering till kontinuerlig mätning av VFA. Hela…

Populärvetenskapligt om forskningsprojekt

Två av VA-teknik Södras doktorander som deltog i Vattenforskarskolans kurs i populärvetenskapligt skrivande under våren har nu fått sina lättlästa artiklar om sin forskning publicerade i tidskriften Vatten. Emma Fältström skriver om det detektivarbete som uppströmsarbete innebär och Maja Ekblad…

THX2RKLM