1D/2D modeling of the open stormwater system of Augustenborg using MIKE FLOOD by DHI

Beatrice Nordlöf (2016) Precipitation extremes are predicted to increase in magnitude and frequency due to the impact of climate change. This poses a challenge to the urban drainage systems, as they will have to be able to cope with increased stormwater volumes in the future. (Zhou, 2014). This project focus on the area of Augustenborg […]

Nytt projekt: Future City Flow

Med projektet Future City Flow har VA-teknik Södra beviljats medel av Vinnova inom ramen för utlysningen ”Utmaningsdriven innovation”. Målet med projektet är att utveckla beslutsstödsystem så att den hållbara staden kan kontrollera sina vattenflöden utan att översvämningar sker och orenat avloppsvatten släpps ut i miljön. Projektet är ett samarbete mellan: NSVA, Göteborgs kommun – Kretslopp och vatten, WIN – […]

Ny doktorandtjänst

VA-teknik vid Lunds tekniska högskola har annonserat en ny doktorandtjänst med inriktning mot urban dagvattenhantering. Doktoranden ska bland annat jobba med utvärdering av befintliga öppna dagvattenlösningar samt implementering av olika dagvattensystem i Malmö. Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med VA SYD, Malmö Stad och motsvarande organisationer i Helsingborg, Göteborg och Köpenhamn. Sista ansökningsdag […]

Städernas ekologiska dagvattenhantering

Dagvattenhanteringen är en knäckfråga för den hållbara attraktiva staden. Genom klimatförändringarna kommer kraftiga regn att bli vanligare och de blir intensivare. Översvämningarna i Köpenhamn sommaren 2011 är ett exempel på händelser som kan förmodas bli allt vanligare framöver. Men också för vardagen i den hållbara staden måste dagvattenhanteringen lösas på annat sätt än genom konventionell […]