Transportmodellering av mikroplaster i vägavrinning

Doktorand Elly Gaggini, Chalmers. Trafik och vägdagvatten tros vara betydande källor till mikroplaster i den marina miljön, men det finns stor okunskap kring förekomst och spridning av mikroplaster från vägavrinning och i dagvattensystem. Provtagning och analys av prover är dyrt och kostsamt. Dessutom saknas ännu standardiserade metoder för analys av mikroplaster. Numeriska modeller kan klargöra […]

Potential för återanvändning av avloppsvatten

Sammanfattning Maria Takman Doktorandtjänsten är en del av Lunds universitets nystartade forskarskola inom Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Forskarskolan består av doktorander från ett flertal olika institutioner på hela universitet, inklusive mig från institutionen för kemiteknik. Mitt projekt kommer att handla om återanvändning av avloppsvatten. Avloppsvatten som renats med avancerade reningsmetoder har potential att […]