Pågående doktorandprojekt

Ozonering – design och förståelse, löst och partikulärt organiskt material

Ozonering – design och förståelse, löst och partikulärt organiskt material

Doktorand Rubén Juárez Cámara forskar på hur läkemedelsrester och andra organiska mikroföroreningar kan brytas ner och avskiljas från avloppsvatten genom avancerad avloppsvattenrening. Forskningsfokus ligger på ozonering: Ozondosering vid nedbrytning av mikroföroreningar, karaktärisering av organiskt material, påverkan av partiklar vid ozonering…

THX2RKLM