Separation av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar i avloppsvatten med granulerat aktivt kol(GAK)-filter

Sammanfattning av doktorandarbetet

Alexander Betsholtz

Separation (adsorption) med aktivt kol är en vanligt förekommande teknik för att rena avloppsvatten från mikroföroreningar. Trots det saknas det mycket kunskap om hur vi skall designa våra kolfilter på bästa sätt, framför allt i förhållande till övriga processer vid våra avloppsreningsverk.

I sin forskning kommer Alexander bland annat att undersöka hur olika typer av förbehandling, såsom mikrofiltrering och ultrafiltrering, påverkar kolets förmåga att ta bort mikroföroreningar över tid. Genom att öka förståelsen för hur kolfiltret påverkas av olika typer av organiska föreningar kan vi få ut så mycket som möjligt av filtren innan de behöver bytas ut.

Alexander började doktorera i maj 2018 på VA-teknik i Lund och kommer att arbeta inom projektet Less is More fram till september 2020.

Less is More

Less is More är ett Interreg South Baltic – samarbete med aktörer från Danmark, Litauen, Polen och Sverige. Projektet syftar till att demonstrera tekniker för avancerad rening av mikroföroreningar i avloppsvatten.

Inom projektet kommer tre olika pilotanläggningar för rening av avloppsvatten och mikroföroreningar att byggas. Anläggningarna bygger initialt sett på olika reningskonfigurationer, men har samtliga ett slutsteg med granulerat aktivt kol för separation av mikroföroreningar.

Projektets mål:

  • Långsiktigt minska mängden mikroföroreningar som släpps ut i Östersjön genom uppgradering av små och mellanstora avloppsreningsverk.
  • Utveckla metoder som fokuserar på att använda separationsprocesser för att förbättra reningsprocessen och öka potentialen för energiåtervinning.
  • Hitta en kostnadseffektiv reningskonfiguration där ett granulerat aktivt kolfilter används för att avlägsna mikroföroreningar från avloppsvatten

Pilotanläggningen i Sverige kommer att byggas på Svedala reningsverk och baseras på uteslutande mekanisk rening med trumfilter, membran och granulerat aktivt kol. Piloten planeras vara i drift våren 2019. Forskningen kommer att hjälpa oss förstå vilka metoder och konfigurationer som passar när vi i framtiden bygger ut befintliga avloppsreningsverk för att kunna rena bort läkemedelsrester.

För mer information om Less is more läs här.

 

Projekttitel:  Separation av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar i avloppsvatten med granulerat aktivt kol(GAK)-filter
Doktorand:  Alexander Betsholtz
Handledare:  Åsa Davidsson, LTH
Universitet:  Lunds tekniska högskola
Biträdande handledare: Michael Cimbritz, LTH
Anställningsplats: Lunds tekniska högskola, Inst. för Kemiteknik
Adress:  Institutionen för Kemiteknik
Lunds universitet, Box 124
221 00 Lund
Telefon:  0704-472217
E-post:  alexander.betsholtz@chemeng.lth.se
 Tidplan: VT 2018–VT 2023
Tid för halvtidsseminarium: 
Tid för disputation: Juli 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.