Termisk förgasning av slam – en utvärdering av existerande teknik

I avloppsslam återstår både energi och näringsämnen efter rötning. Här finns också läkemedelsrester, mikroplaster och andra organiska ämnen som kan ställa till problem vid användning av slam inom jordbruket. Förbränning har under många år varit den förhärskande termiska processen internationellt sett för att lösa detta problem. I allt fler europeiska länder bränns i stort sett […]

Mer biogas med ny avloppsvattenreningsteknik

Region Skåne har beviljat medel för ett biogasprojekt där VA-teknik, LTH och VA SYD (genom Sweden Water Research) kommer att samarbeta. Inom projektet utvärderas biogaspotentialen för ett nytt koncept för avloppsvattenrening. Konceptet som består av mekanisk avskiljning i tre steg, för att uppnå en mycket hög reningsgrad, kommer att generera ett slam som förväntas ge […]