Nytt projekt: Future City Flow

Med projektet Future City Flow har VA-teknik Södra beviljats medel av Vinnova inom ramen för utlysningen ”Utmaningsdriven innovation”. Målet med projektet är att utveckla beslutsstödsystem så att den hållbara staden kan kontrollera sina vattenflöden utan att översvämningar sker och orenat avloppsvatten släpps ut i miljön. Projektet är ett samarbete mellan: NSVA, Göteborgs kommun – Kretslopp och vatten, WIN – […]