Ny doktorandtjänst

VA-teknik vid Lunds tekniska högskola har annonserat en ny doktorandtjänst med inriktning mot urban dagvattenhantering. Doktoranden ska bland annat jobba med utvärdering av befintliga öppna dagvattenlösningar samt implementering av olika dagvattensystem i Malmö. Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med VA SYD, Malmö Stad och motsvarande organisationer i Helsingborg, Göteborg och Köpenhamn. Sista ansökningsdag […]