Springer har publicerat ”Modern Solid Waste Management in Practice, The City of Malmö Experience”

Boken ”Modern Solid Waste Management in Practice, The City of Malmö Experience” har publicerats av Springer. Författarna är Anna Bernstad Saraiva Schott, Henrik Aspegren, Mimmi Bissmont och Jes la Cour Jansen. Boken är baserad på Anna Bernstad Saraiva Schotts doktorandarbete på VA-teknik vid Lunds tekniska högskola. Tillgänglig för beställning hos Springer genom den här länken.

Hållbara system för biogas från avlopp och matavfall i H+ området

Hamse Kjerstadius, Åsa Davidsson och Jes la Cour Jansen, 2013. SAMMANFATTNING Denna studie utfördes av Hamse Kjerstadius, Åsa Davidsson och Jes la Cour Jansen på VA-teknik vid Institutionen för Kemiteknik vid Lunds Tekniska Högskola som en delutredning inom fas 2 i EVAA-projektet. Studien ämnade till att utvärdera fem tänkbara system för insamling, transport och anaerob […]