Beräkningsverktyg för klimatpåverkan

Ett användarvänligt och lätthanterligt verktyg för avloppsreningsverk att själva beräkna sin klimatpåverkan har tagits fram i detta projekt. Tre delar finns, där beräkningsverktyget (Excel) utgör den första. En rapportdel utgör den andra delen, där det diskuteras systemgränser och antaganden som gjorts i verktyget, och en manualdel utgör den tredje delen som syftar till att vägleda användaren av verktyget.

Klicka på LÄS MER för att ladda ner verktyget och rapporterna gratis!

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.