Städernas ekologiska dagvattenhantering

Dagvattenhanteringen är en knäckfråga för den hållbara attraktiva staden. Genom klimatförändringarna kommer kraftiga regn att bli vanligare och de blir intensivare. Översvämningarna i Köpenhamn sommaren 2011 är ett exempel på händelser som kan förmodas bli allt vanligare framöver. Men också för vardagen i den hållbara staden måste dagvattenhanteringen lösas på annat sätt än genom konventionell […]