Karakterisering av tillskottsvatten i Göteborg

av Britt-Marie Wilén, Ann Mattsson, Abdulkarim Khalili För dagvatten finns mycket av de offentligt tillgängliga provtagningsresultaten samlade i databasen Stormtac (www.stormtac.com). Data är där uppdelat efter markanvändning vilket ger en god bild av hur stora variationerna av tex. fosforhalten är mellan olika provtagningar och olika marktyper. För trafikerade vägar kan fosforhalten i dagvattnet vara i […]