Nu startar BioFiAN – ett nätverk kring biofilmsprocesser

BioFilmsAnvändarNätverket (BioFiAN) är ett VA-teknik Södra och AnoxKaldnes-initierat nätverk för användare (processingenjörer/processinriktade driftstekniker) av biofilmsprocesser (MBBR/IFAS) på Svenska kommunala reningsverk. Vill du vara med? BioFiAN ses på Ryaverket den 3:e Oktober 2018. Mer information här. Anmälan görs till maria.piculell@anoxkaldnes.com senast den 21:a september