Bio-P-nätverket

LogoNätverket för bio-P samlar alla som arbetar med biologisk fosforrening eller planerar att starta upp en bio-P-process. Nätverket anordnar regelbundet kurser och träffar för sina nätverksmedlemmar. Bio-P-nätverket startades med stöd från Svenskt Vatten och ett antal svenska kommuner.

Nätverket består av omkring 20 kommuner i Sverige där man använder biologisk fosforrening på avloppsreningsverken för att minska användningen av fällningskemikalier. Nätverkets aktiviteter bygger på ett gemensamt engagemang och intresse av att utbyta erfarenheter om bio-P-processen.

Bio-P-nätverkets syfte är att främja erfarenhetsutbyte mellan kommuner som arbetar med biologisk fosforrening. Nätverket anordnar bland annat träffar med seminarier och gruppdiskussioner, gemensamma projekt och kurser samt tillhandahåller en bio-P-databas.

Kurser och träffar

Bio-P-nätverket anordnar kurser och träffar för nätverkets medlemmar. Här hittar du datum för planerade träffar och kurser.

Nästa träff i Bio-P-nätverket äger rum på Käppala tisdagen den 9 oktober 2018.

 

Träffar

Nätverket anordnar träffar med seminarier 1-2 gånger per år där nätverkets medlemmar är välkomna att delta. Syftet med träffarna är att sprida kunskaper om bio-P, utbyta driftserfarenheter och inspirera till fortsatt arbete med bio-P-processen. Den senaste träffen var 24-25 oktober 2017 i Lund. Läs en sammanställning och se foton från träffen.  Den tidigare träffen ägde rum den 25 oktober 2016 i Ullared – läs mer om den träffen här. Är du inte medlem i nätverket och vill ha information om träffen är du välkommen att höra av dig till Karin Jönsson.

Presentationer Bio-P-nätverksträffen 24–25 oktober 2017

 1. VA-verksamhet inom VA SYD: Maria Jonstrup & Elin Ossiansson, VA SYD
 2. Bio-P-nätverket – Var kom det ifrån och vart är vi på väg? En personlig betraktelse av en av nätverkets grundare: Jes la Cour Jansen
 3. Erfarenheter av att mäta VFA automatiskt med AnaSense: Carol Banck, VIVAB
 4. AnaSense i praktisk drift ett år för VFA-mätning på Öresundsverket: Camilla Roslander, NSVA
 5. Ängens avloppsreningsverk: Emma Stifors, Lidköpings kommun
 6. Modell med Bio-P och fällning för hela avloppsreningsverket: Ulf Jeppsson, IEA LTH
 7. Side Stream Hydrolysis and Enhanced Biological Phosphorus Removal at Swedish Waste Water Treatment Plants: Stefan Erikstam, Käppalaförbundet
 8. HIAS berättar om Bio-P i biofilm i fullskala sedan maj 2016 III: Sondre Eikås, HIAS
 9. Undersökning av hydrolysfunktionen i ARP: Carol Banck, VIVAB
 10. Presentation av VA-teknik, LTH: Karin Jönsson, VA-teknik LTH
 11. Presentation av VA-teknik Södra: Karin Jönsson, VA-teknik LTH
 12. Aeroba granuler – En ny kompakt reningsteknik med Bio-P: Simon Bengtsson, Promiko
 13. Resultat från fullskaleförsök med hydrocykloner och hur dessa ska implementeras i framtida Käppala: Sari Vienola, Käppalaförbundet
 14. Hydrolys av överskott- och primärslam på Käppala – Kan det vara ett alternativ till extern kolkälla?: Stefan Erikstam, Käppalaförbundet
 15. Ombyggnad av Ängstorps ARV och hur vi fick in Bio-P: Lars-Gunnar Johansson, Laholmsbuktens VA
 16. Källby avloppsreningsverk och erfarenheter av Bio-P: Elin Ossiansson, VA SYD

Kurser

Nätverket har vid ett antal tillfällen anordnat kurser om bio-P. Nästa kurstillfälle är inte faststället ännu. Har du frågor eller önskemål när det gäller framtida kurser får du gärna kontakta bio-P-nätverket.

Bli medlem i bio-P-nätverket

Du som tillhör en kommun som arbetar med eller planerar att starta upp en bio-P-process kan bli medlem i Bio-P-nätverket. Det är kostnadsfritt att vara medlem. Kontakta Karin Jönsson för att registrera dig som medlem.

Vill du veta mer om bio-P-nätverket ?

Kontakta Karin Jönsson om du har frågor om bio-P-nätverket.

Kontakt

Karin Jönsson, Lunds Tekniska Högsokla
Telefon: 046 – 222 86 07
E-post: karin.jonsson@vateknik.lth.se

Bio-P-nätverkets ledningsgrupp:

Karin Jönsson, VA-teknik, LTH
Eva Tykesson, Veolia/AnoxKaldnes
Marinette Hagman, NSVA

 

THX2RKLM