Bio-P-nätverket

LogoNätverket för bio-P samlar alla som arbetar med biologisk fosforrening eller planerar att starta upp en bio-P-process. Nätverket anordnar regelbundet kurser och träffar för medlemmarna. Bio-P-nätverket startades med stöd från Svenskt Vatten och ett antal svenska kommuner.

Nätverket består av omkring 20 kommuner i Sverige där man använder biologisk fosforrening på avloppsreningsverken för att minska användningen av fällningskemikalier. Nätverkets aktiviteter bygger på ett gemensamt engagemang och intresse av att utbyta erfarenheter om bio-P-processen.

Bio-P-nätverkets syfte är att främja erfarenhetsutbyte mellan kommuner som arbetar med biologisk fosforrening. Nätverket anordnar bland annat träffar med seminarier och gruppdiskussioner, gemensamma projekt och kurser samt tillhandahåller en bio-P-databas.

Träffar och kurser

Bio-P-nätverket anordnar träffar och kurser för nätverkets medlemmar. Här hittar du datum för planerade träffar och kurser.

Träffar

Nätverket anordnar träffar med seminarier 1-2 gånger per år där nätverkets medlemmar är välkomna att delta. Syftet med träffarna är att sprida kunskaper om bio-P, utbyta driftserfarenheter och inspirera till fortsatt arbete med bio-P-processen. Den senaste träffen var 9 oktober 2018 på Käppala. Här finns program, en sammanfattning samt foton från den träffen. Nedan återfinns presentationerna.

Presentationer från Bio-P-nätverksträffen 9 oktober 2018

 1. Om VA-teknik Södra, Karin Jönsson (LTH)

2. Ledningsgruppen Bio-P-nätverket

3. Presentation av KäppalaförbundetStefan Erikstam (Käppalaförbundet)

4. Käppalaverket samt erfarenheter av Bio-P, Stefan Erikstam (Käppalaförbundet)

5. Hydrocykloner i drift på Käppalaverket, Stefan Erikstam (Käppalaförbundet)

6. LIWE LIFE – Vad händer just nu i Lidköping på Bio-P-fronten?, Karin Jönsson (LTH)

7. Optimering av bio-P-processen vid Västra strandens avloppsreningsverk i Halmstad, Karin Jönsson (LTH)

9.  Nordens första anläggningar med aerobt granulärt slam. De första resultaten från Strömstad & Tanum, Marc de Blois (H2OLAND AB) 

Tidigare träffar

Material från träffen 24–25 oktober 2017 på LTH finns under sammanställning och foton. Presentationerna från träffen finns här.

Träffen den 25 oktober 2016 i Ullared presenteras här.

Är du inte medlem i nätverket och vill ha information om träffarna är du välkommen att höra av dig

till Karin Jönsson.

Kurser

Nätverket har vid ett antal tillfällen anordnat kurser om bio-P. Nästa kurstillfälle är inte faststället ännu. Har du frågor eller önskemål när det gäller framtida kurser får du gärna kontakta bio-P-nätverket.

Bli medlem i bio-P-nätverket

Du som tillhör en kommun som arbetar med eller planerar att starta upp en bio-P-process kan bli medlem i Bio-P-nätverket.  Det är kostnadsfritt att vara medlem. Kontakta Ann Moen för att registrera dig som medlem.

Vill du veta mer om bio-P-nätverket?

Kontakta Karin Jönsson om du har frågor om bio-P-nätverket.

Kontakt

Karin Jönsson, Lunds Tekniska Högskola
Telefon: 046 – 222 86 07
E-post: karin.jonsson@vateknik.lth.se

Bio-P-nätverkets ledningsgrupp
  • Karin Jönsson, VA-teknik LTH
  • Marinette Hagman, NSVA
  • Eva Tykesson, AnoxKaldnes
  • Carol Banck, VIVAB

 

 

THX2RKLM