Bio-P-nätverket

LogoNätverket för bio-P samlar alla som arbetar med biologisk fosforrening eller planerar att starta upp en bio-P-process. Nätverket anordnar regelbundet kurser och träffar för medlemmarna. Bio-P-nätverket startades med stöd från Svenskt Vatten och ett antal svenska kommuner.

Nätverket består av omkring 20 kommuner i Sverige där man använder biologisk fosforrening på avloppsreningsverken för att minska användningen av fällningskemikalier. Nätverkets aktiviteter bygger på ett gemensamt engagemang och intresse av att utbyta erfarenheter om bio-P-processen.

Bio-P-nätverkets syfte är att främja erfarenhetsutbyte mellan kommuner som arbetar med biologisk fosforrening. Nätverket anordnar bland annat träffar med seminarier och gruppdiskussioner, gemensamma projekt och kurser samt tillhandahåller en bio-P-databas.

Träffar och kurser

Bio-P-nätverket anordnar träffar och kurser för nätverkets medlemmar. Här hittar du datum för planerade träffar och kurser.

Träffar

Nätverket anordnar träffar med seminarier 1-2 gånger per år där nätverkets medlemmar är välkomna att delta. Syftet med träffarna är att sprida kunskaper om bio-P, utbyta driftserfarenheter och inspirera till fortsatt arbete med bio-P-processen. Den senaste träffen var 9 oktober 2018 på Käppala. Här finns program, en sammanfattning samt foton från den träffen. Nedan återfinns presentationerna.

Presentationer från Bio-P-nätverksträffen 9 oktober 2018

 1. Om VA-teknik Södra, Karin Jönsson (LTH)

2. Ledningsgruppen Bio-P-nätverket

3. Presentation av KäppalaförbundetStefan Erikstam (Käppalaförbundet)

4. Käppalaverket samt erfarenheter av Bio-P, Stefan Erikstam (Käppalaförbundet)

5. Hydrocykloner i drift på Käppalaverket, Stefan Erikstam (Käppalaförbundet)

6. LIWE LIFE – Vad händer just nu i Lidköping på Bio-P-fronten?, Karin Jönsson (LTH)

7. Optimering av bio-P-processen vid Västra strandens avloppsreningsverk i Halmstad, Karin Jönsson (LTH)

8. Bio-P i aeroba granuler – hur funkar det?, Elin Ossiansson (VA SYD och Chalmers)

9.  Nordens första anläggningar med aerobt granulärt slam. De första resultaten från Strömstad & Tanum, Marc de Blois (H2OLAND AB) 

10. AGNES III, pilotanläggning med aeroba granuler på VA SYD, Elin Ossiansson (VA SYD och Chalmers)

Tidigare träffar

Material från träffen 24–25 oktober 2017 på LTH finns under sammanställning och foton. Presentationerna från träffen finns här.

Träffen den 25 oktober 2016 i Ullared presenteras här.

Är du inte medlem i nätverket och vill ha information om träffarna är du välkommen att höra av dig

till Karin Jönsson.

Kurser

Nätverket har vid ett antal tillfällen anordnat kurser om bio-P. Nästa kurstillfälle är inte faststället ännu. Har du frågor eller önskemål när det gäller framtida kurser får du gärna kontakta bio-P-nätverket.

Bli medlem i bio-P-nätverket

Du som tillhör en kommun som arbetar med eller planerar att starta upp en bio-P-process kan bli medlem i Bio-P-nätverket.  Det är kostnadsfritt att vara medlem. Kontakta Ann Moen för att registrera dig som medlem.

Vill du veta mer om bio-P-nätverket?

Kontakta Karin Jönsson om du har frågor om bio-P-nätverket.

Kontakt

Karin Jönsson, Lunds Tekniska Högskola
Telefon: 046 – 222 86 07
E-post: karin.jonsson@vateknik.lth.se

Bio-P-nätverkets ledningsgrupp
  • Karin Jönsson, VA-teknik LTH
  • Marinette Hagman, NSVA
  • Eva Tykesson, AnoxKaldnes
  • Carol Banck, VIVAB

 

 

THX2RKLM