Bio-P-nätverket

LogoNätverket för bio-P samlar alla som arbetar med biologisk fosforrening eller planerar att starta upp en bio-P-process. Nätverket anordnar regelbundet kurser och träffar för sina nätverksmedlemmar. Bio-P-nätverket startades med stöd från Svenskt Vatten och ett antal svenska kommuner.

Nätverket består av omkring 20 kommuner i Sverige där man använder biologisk fosforrening på avloppsreningsverken för att minska användningen av fällningskemikalier. Nätverkets aktiviteter bygger på ett gemensamt engagemang och intresse av att utbyta erfarenheter om bio-P-processen.

Bio-P-nätverkets syfte är att främja erfarenhetsutbyte mellan kommuner som arbetar med biologisk fosforrening. Nätverket anordnar bland annat träffar med seminarier och gruppdiskussioner, gemensamma projekt och kurser samt tillhandahåller en bio-P-databas.

Kurser och träffar

Bio-P-nätverket anordnar kurser och träffar för nätverkets medlemmar. Här hittar du datum för närmast planerade träffar och kurser.

Träffar

Nätverket anordnar träffar med seminarier 1-2 gånger per år där nätverkets medlemmar är välkomna att delta. Syftet med träffarna är att sprida kunskaper om bio-P, utbyta driftserfarenheter och inspirera till fortsatt arbete med bio-P-processen. Den senaste träffen var den 25 oktober 2016 i Ullared. Läs mer om träffen här. Nästa träff är planerad till 24-25 oktober 2017 i Lund. Är du inte medlem i nätverket och vill ha information om träffen är du välkommen att höra av dig till Karin Jönsson.

Kurser

Nätverket har vid ett antal tillfällen anordnat kurser om bio-P. Nästa kurstillfälle är inte faststället ännu. Har du frågor eller önskemål när det gäller framtida kurser får du gärna kontakta bio-P-nätverket.

Bli medlem i bio-P-nätverket

Du som tillhör en kommun som arbetar med eller planerar att starta upp en bio-P-process kan bli medlem i Bio-P-nätverket. Det är kostnadsfritt att vara medlem. Kontakta Karin Jönsson för att registrera dig som medlem.

Vill du veta mer om bio-P-nätverket ?

Kontakta Karin Jönsson om du har frågor om bio-P-nätverket.

Kontakt

Karin Jönsson, Lunds Tekniska Högsokla
Telefon: 046 – 222 86 07
E-post: karin.jonsson@vateknik.lth.se

Bio-P-nätverkets ledningsgrupp:

Karin Jönsson, VA-teknik, LTH
Eva Tykesson, Veolia/AnoxKaldnes
Marinette Hagman, NSVA

 

THX2RKLM