Springer har publicerat ”Modern Solid Waste Management in Practice, The City of Malmö Experience”

Boken ”Modern Solid Waste Management in Practice, The City of Malmö Experience” har publicerats av Springer. Författarna är Anna Bernstad Saraiva Schott, Henrik Aspegren, Mimmi Bissmont och Jes la Cour Jansen. Boken är baserad på Anna Bernstad Saraiva Schotts doktorandarbete på VA-teknik vid Lunds tekniska högskola. Tillgänglig för beställning hos Springer genom den här länken.

Topwaste – the optimal treatment of waste

The main objective of the project is to contribute to improved use of waste for energy or material recycling integrating economic and environmental considerations including resource scarcity. Important questions to answer will be: “How much waste will we have in the future?” “What is the future optimal treatment of waste fractions in terms of economy […]